20/08/2013
Σύμβουλος ενημέρωσης Δήμου Κάσου
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το αντικείμενο «Τεχνική Στήριξη Δήμου...
05/07/2013
Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης...
20/12/2012
Ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων μέσω του ΕΣΠΑ
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,...
27/06/2012
Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κλάδων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς...
18/06/2012
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από τη δράση Digi-Retail
Με βάση την διαδικασία σταδιακής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εντάχθηκαν...
13/06/2012
Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους του Ν. Αιγαίου
Με βάση την Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξ...
 
Παρέχουμε στους πελάτες μας  υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η EXELIXIS, δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη πρότυπων μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δραστηριοποιείται ενεργά στη νέα οικονομία με έμφαση στο σχεδιασμό, στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικού επιχειρείν, στην εκπόνηση μελετών, στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και ειδικότερα στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά πλαίσια και πρωτοβουλίες.

 
 ΕΣΠΑ 2007 - 2013Έργα - Case studies 
 
Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 


Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στα νησιά Ανάφη και Χάλκη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013. περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ...
 
  
  
 
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Άνδρου
 


Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ), επιλεγμένων έργων υποδομής του ...
 
  
  
 
Διακρατικό πρόγραμμα INTERREG IVC/EVITA
 


Το πρόγραμμα EVITA (Exchange, Valorization and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption) στηρίζεται σε διάφορες αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφορετικών περιφερειακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων ...