[20/08/2013] Σύμβουλος ενημέρωσης Δήμου Κάσου
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το αντικείμενο «Τεχνική Στήριξη Δήμου Κάσου για την οργάνωση του συστήματος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

• Ενημερωτικό έντυπο και αφίσα (Παραδοτέο Α)

• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (Παραδοτέο Β)
Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού που θα περιλαμβάνει διοργάνωση εκδήλωσης με αντικείμενο την ενημέρωση των κατοίκων στην φιλοσοφία της διαλογής στην πηγή, της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων και της ανακύκλωσης στοχεύοντας στην εξοικείωση και ευαισθητοποίησή τους, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης ο Ανάδοχος θα διοργανώσει ενημέρωση και παρουσίαση της δράσης σε σχολεία του νησιού με σκοπό την προβολή και προώθηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και την εκπαίδευση τη νέας γενιάς σε θέματα προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος γενικότερα.

• Οργάνωση συστήματος συλλογής στην πηγή (Παραδοτέο Γ)
Τεχνική στήριξη του Δήμου κατά την οργάνωση του συστήματος συλλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών όπου θα καθορίζονται τα ακόλουθα:
- Ο τρόπος διανομής κάδων
- Τα σημεία τοποθέτησης κάδων
- Η συχνότητα συλλογής
- Η χάραξη διαδρομής συλλογής κλπ

• Εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (Παραδοτέο Δ)
Έκδοση εγχειριδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης.

• Αδειοδότηση εγκαταστάσεων (Παραδοτέο Ε)
Στήριξη του Δήμου κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης.
[05/07/2013] Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (...
[20/12/2012] Ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων μέσω του ΕΣΠΑ
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στ...
[27/06/2012] Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κλάδων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ενισχύονται οικονομικά επι...
[18/06/2012] Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από τη δράση Digi-Retail
Με βάση την διαδικασία σταδιακής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εντάχθηκαν οριστικά στην αναφερόμενη δράση πέντε (5) επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων των Κυκλάδων, που υπέβαλε η εταιρεία μας.

Η δ...
[13/06/2012] Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους του Ν. Αιγαίου
Με βάση την Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Νότιο Αιγαίο», ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» του ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγ...
[01/05/2012] Επένδυση ψηφιακής υποδομής EXELIXIS στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου στη δράση "Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες", που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007 - 2...
[10/04/2012] Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου
Η EXELIXIS, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Σίφνου, υπέβαλε προς την ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου αίτηση χρηματοδοτότησης για την αναφερόμενη δράση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και εξασφάλισε χρηματοδότηση. <...
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Σίφνου
  
 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ), επιλεγμένων έργων υποδομής του Δήμου Σίφνου. 
  
 

Ίδρυση βιοτεχνίας κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων
  
 Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας "Σακ. Σκουμπουρδής & ΣΙΑ Ο.Ε.", Π/Υ 1.920.000 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, με αντικείμενο την ίδρυση υποκαταστήματος, στην Κω του νομού Δωδεκανήσου, κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων και επίπλων. 
  
 

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός Τυποκυκλαδικής Α.Ε.
  
 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός Τυποκυκλαδικής Ανώνυμης Εταιρείας Γραφικών Τεχνών, Π/Υ 906.750 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, με σκοπό τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.