Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Harmonious Development of Rural & Insular Areas15/3 - 15/05/2008Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΚυκλάδωνΥλοποίηση δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος "Harmonious Development of Rural & Insular Areas" (HADRIAMED) - ARCHIMED, INTERREG III, STRAND B. Η σύμβαση εντάσσεται στις φάσεις 2, 3 και 6 του εγκεκριμένου έργου και περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής - τεχνικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών.
iPorts – Intelligent Port Systems10/4 - 30/09/2008Δήμος ΕρμούποληςΟλοκλήρωση έργου «Ανάλυση περιβάλλοντος και έρευνα πεδίου (επιβάτες, μεταφορές, διαχειριστές και τάσεις), ανάλυση επιχειρησιακών και εμπορικών ζητημάτων, θεμάτων ασφαλείας και θεσμικού περιβάλλοντος του λιμανιού της Ερμούπολης του έργου «iPorts – INTELLIGENT PORT SYSTEMS» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006, Μέτρο 2.2, [code: A.1.128 Measure: 2.2].
Ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών5/11 - 20/12/2008Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΠαροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με αντικείμενο την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αναθέτουσα αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου).
Διακρατικό πρόγραμμα INTERREG IVC/EVITA01/10/2010 - 30/11/2011Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤο πρόγραμμα EVITA (Exchange, Valorization and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption) στηρίζεται σε διάφορες αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφορετικών περιφερειακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στον τομέα της πρόσβασης των ΜΜΕ, στη γνώση, τις πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου και την παγκόσμια οικονομία.
Επέκταση βιοτεχνίας κατασκευής πλαστικών "Πλαστικά Σύρου"01/10/2009 - 31/12/2012Πλαστικά ΣύρουΟλοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας "Πλαστικά Σύρου" (Βουτσίνου - Ρούσσου & ΣΙΑ Ο.Ε.), Π/Υ 1.602.166,87 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, με στόχο τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Λεπτομέρειες
Διακρατικό πρόγραμμα INTERREG IVC/EVITA
Πελάτης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €Κατάσταση: ολοκληρώθηκε

H EXELIXIS ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνησης μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EVITA (Exchange, Valorization and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption).

Tο πρόγραμμα EVITA στηρίζεται σε διάφορες αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφορετικών περιφερειακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στον τομέα της πρόσβασης των ΜΜΕ, στη γνώση, τις πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου και την παγκόσμια οικονομία.

Πεδίο εφαρμογής του αποτελούν περιοχές με σχετικά χαμηλή διείσδυση και αποδοχή τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου. Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανταλλαγή, η διάδοση και η μεταφορά μέτρων και πολιτικών, που ήδη εφαρμόζονται σε προηγμένες τεχνολογικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ήδη αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για την υποστήριξη των ΜΜΕ στην υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής, ηλεκτρονικού εμπορίου και την μετάβαση τους στην ψηφιακή οικονομία.

Ειδικότερα, οι ενέργειες - δράσεις που υλοποίησε η EXELIXIS, στο πλαίσιο του αναφερόμενου έργου, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων στην Ερμούπολη Σύρου
- Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων στη Ρόδο
- Εκδήλωση Προώθησης Αποτελεσμάτων στη Σαντορίνη
- Μία (1) Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Κατάρτιση των ΜΜΕ στην Χρήση ΤΠΕ
- Μία (1) Ημερίδα Φορέων Σχεδιασμού Πολιτικής
- Tεκμηρίωση  και Παραμετροποίηση Υλικού Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
- Ένα (1) Σεμινάριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ερμούπολη