Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού Plaza Hotel30/10/2006 - 31/12/2008Ξενοδοχεία Κουτούζης Α.Ε.Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής μονάδας Plaza Hotel, Π/Υ 1.300.000 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, δυναμικότητας 60 δωματίων και 114 κλινών, στην Κάλυμνο του νομού Δωδεκανήσου.
Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού Vencia A.E.21/2 - 31/12/2007Vencia Mykonos A.E.Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού, Π/Υ 911.621 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, ξενοδοχειακής μονάδας με το δ.τ. VENCIA Α.Ε., δυναμικότητας 29 δωματίων (61 κλίνες) και αναβάθμιση κατηγορίας από δύο (2*) σε τρία (3*) αστέρια στην περιοχή Άγ. Ελευθέριος Μυκόνου.
Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου14/12/2012 - 31/12/2013Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΤο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στα νησιά Ανάφη και Χάλκη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013.
Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςΗ Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΑΝ ανακοίνωσε την προκήρυξη της δράσης «ICT4GROWTH», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η δράση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο. Βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδύσεων για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου Σύρου-Ερμούπολης EUROISLANDS1/3 - 30/04/2011Δήμος Σύρου - ΕρμούποληςΕκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και τεκμηρίωση των στρατηγικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για το διάστημα των επόμενων 20 ετών στο πλαίσιο επιλογής της Σύρου ως νησί πιλότος, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας η οποία στηρίχθηκε στα συμπεράσματα μελέτης του Ευρωπαϊκού Χωρικού Παρατηρητηρίου (ESPON) “Euroislands, Η ανάπτυξη των νησιών, Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής”.

Λεπτομέρειες
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Τήνου
Πελάτης: Δήμος Τήνου
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €Κατάσταση: σε εξέλιξη

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ), επιλεγμένων έργων υποδομής του Δήμου Τήνου.

Τα υπό ωρίμανση έργα είναι τα κάτωθι:
- Προσθήκη κατ΄επέκταση και διαμόρφωση αύλειων χώρων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου
- Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου «ΑΙΟΛΙΣ» Δήμου Τήνου
- Περιφερειακός Πανόρμου
- Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Δήμου Τήνου (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία)
- Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων Τ.Δ. Καλλονής, Κώμης, Αγάπης (ΕΕΛ και έργα διάθεσης και αγωγοί μεταφοράς)
- Βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος υπάρχοντος δρόμου Τσικνιά Τ.Δ. Στενής
- Δρόμος Φανερωμένης - Λειβάδας Τ.Δ. Στενής
- Ασφαλτόστρωση περιοχής Πανούσας και περιοχής Αποθήκες

H EXELIXIS, βάσει εμπειρίας στην διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων, ειδικότερα στη φάση σχεδιασμού και ωρίμανσης, θα προβεί ενδεικτικά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, προς την Αναθέτουσα Αρχή, αναφορικά με τα ακόλουθα:
- Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ωριμότητας των υπόψη έργων.
- Καθορισμός και διαστασιολόγηση απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης (με βάση τις απαιτήσεις πληρότητας και αξιολόγησης Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή / και, κατά περίπτωση, Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
- Διερεύνηση ύπαρξης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των υπόψη έργων (υπόδειξη εθνικών ή / και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και δυνητικών πηγών χρηματοδότησης διαμέσου των οποίων είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν τα υπόψη έργα).
- Σχεδιασμός και εκτέλεση απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ωρίμανση των έργων, είτε με ίδια μέσα του Δήμου, είτε μέσω προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο. 
- Συμβουλευτική υποστήριξη, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην διαδικασία κτήσης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστου έργου (επιτόπια, τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς, σύνταξη απαιτούμενων εγγράφων για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής κλπ).
- Συμμετοχή σε τεχνικές συσκέψεις στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση τις διαμορφούμενες ανάγκες υποστήριξης. 
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων / Υποέργων (ΤΔΕ/Υ).
- Προετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας, για τα αναφερόμενα έργα, προς αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές ή / και λοιπούς Φορείς, οι οποίοι δημοσιεύουν Προσκλήσεις Χρηματοδότησης (λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις πληρότητας και ωριμότητας κάθε πρόσκλησης) και υποστήριξη των συγκεκριμένων φακέλων καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης (εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας υφίστανται ενεργές προσκλήσεις χρηματοδότησης).