Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Harmonious Development of Rural & Insular Areas15/3 - 15/05/2008Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΚυκλάδωνΥλοποίηση δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος "Harmonious Development of Rural & Insular Areas" (HADRIAMED) - ARCHIMED, INTERREG III, STRAND B. Η σύμβαση εντάσσεται στις φάσεις 2, 3 και 6 του εγκεκριμένου έργου και περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής - τεχνικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών.
iPorts – Intelligent Port Systems10/4 - 30/09/2008Δήμος ΕρμούποληςΟλοκλήρωση έργου «Ανάλυση περιβάλλοντος και έρευνα πεδίου (επιβάτες, μεταφορές, διαχειριστές και τάσεις), ανάλυση επιχειρησιακών και εμπορικών ζητημάτων, θεμάτων ασφαλείας και θεσμικού περιβάλλοντος του λιμανιού της Ερμούπολης του έργου «iPorts – INTELLIGENT PORT SYSTEMS» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006, Μέτρο 2.2, [code: A.1.128 Measure: 2.2].
Ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών5/11 - 20/12/2008Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΠαροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με αντικείμενο την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αναθέτουσα αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου).
Διακρατικό πρόγραμμα INTERREG IVC/EVITA01/10/2010 - 30/11/2011Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤο πρόγραμμα EVITA (Exchange, Valorization and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption) στηρίζεται σε διάφορες αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφορετικών περιφερειακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στον τομέα της πρόσβασης των ΜΜΕ, στη γνώση, τις πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου και την παγκόσμια οικονομία.
Επέκταση βιοτεχνίας κατασκευής πλαστικών "Πλαστικά Σύρου"01/10/2009 - 31/12/2012Πλαστικά ΣύρουΟλοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας "Πλαστικά Σύρου" (Βουτσίνου - Ρούσσου & ΣΙΑ Ο.Ε.), Π/Υ 1.602.166,87 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, με στόχο τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Λεπτομέρειες
Ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών
Πελάτης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €Κατάσταση: ολοκληρώθηκε

Η EXELIXIS ολοκλήρωσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με αντικείμενο την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δήμοι Ερμούπολης, Πάρου, Νάξου και Ρόδου).

Το αναφερόμενο έργο, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», με Κωδ. ΟΠΣ 95205 (Μέτρο 4.2:  «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» (Αποφάσεις Ένταξης των ενταγμένων Πράξεων: 152.756/ΚτΠ3959-Β3/06.08.2004 τροποποίηση απόφασης ένταξης 459/ΚτΠ4213-Β/31.8.2007), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Τα παραδοτέα του έργου, παρατίθενται ακολούθως:

- Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Καταγραφή διεθνούς εμπειρίας σχετικά με μοντέλα εκμετάλλευσης υποδομών οπτικών ινών (State of the Art).
- Εκτίμηση της ζήτησης και ανάλυση της αγοράς. 
- Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.
- Σχέδιο Καταστατικού σύστασης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των υποδομών για κάθε χρηματοδοτούμενο ΟΤΑ Α'.