Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού Plaza Hotel30/10/2006 - 31/12/2008Ξενοδοχεία Κουτούζης Α.Ε.Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής μονάδας Plaza Hotel, Π/Υ 1.300.000 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, δυναμικότητας 60 δωματίων και 114 κλινών, στην Κάλυμνο του νομού Δωδεκανήσου.
Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού Vencia A.E.21/2 - 31/12/2007Vencia Mykonos A.E.Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού, Π/Υ 911.621 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, ξενοδοχειακής μονάδας με το δ.τ. VENCIA Α.Ε., δυναμικότητας 29 δωματίων (61 κλίνες) και αναβάθμιση κατηγορίας από δύο (2*) σε τρία (3*) αστέρια στην περιοχή Άγ. Ελευθέριος Μυκόνου.
Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου14/12/2012 - 31/12/2013Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΤο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στα νησιά Ανάφη και Χάλκη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013.
Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςΗ Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΑΝ ανακοίνωσε την προκήρυξη της δράσης «ICT4GROWTH», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η δράση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο. Βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδύσεων για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου Σύρου-Ερμούπολης EUROISLANDS1/3 - 30/04/2011Δήμος Σύρου - ΕρμούποληςΕκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και τεκμηρίωση των στρατηγικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για το διάστημα των επόμενων 20 ετών στο πλαίσιο επιλογής της Σύρου ως νησί πιλότος, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας η οποία στηρίχθηκε στα συμπεράσματα μελέτης του Ευρωπαϊκού Χωρικού Παρατηρητηρίου (ESPON) “Euroislands, Η ανάπτυξη των νησιών, Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής”.

Λεπτομέρειες
Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πελάτης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €Κατάσταση: σε εξέλιξη

Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στα νησιά Ανάφη και Χάλκη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και ΑειφόροςΑνάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, για τους Δήμους Χάλκης και Ανάφης, περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων(Α.Σ.Α.) όπως ενδεικτικά λιπασματοποιητές, κάδους οργανικών αποβλήτων, απορριμματοδέκτες, εξοπλισμό συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών και μονάδες επεξεργασίας νερού.
Τα απόβλητα αποτελούν ένα όλο και σοβαρότερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για όλες τις σύγχρονες οικονομίες και ο τρόπος χειρισμού τους επηρεάζει όλους μας, από τους μεμονωμένους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις, μέχρι τις δημόσιες αρχές και το διεθνές εμπόριο.
Με αυτό το δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μία σειρά νομοθετημάτων με στόχο να μετατρέψει την Ευρώπη σε κοινωνία της ανακύκλωσης, η οποία θα προλαμβάνει τη δημιουργία αποβλήτων και, στις περιπτώσεις που δεν το μπορεί, θα τα χρησιμοποιεί ως πόρο.

Μετην Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), επαναδιατυπώνεται η ιεράρχησηστη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία περιλαμβάνει, κατά σειρά προτεραιότητας:
- Πρόληψη
- Επαναχρησιμοποίηση
- Ανακύκλωση & Αξιοποίηση
- Διάθεση

Αναφορικάμε τα οργανικά απόβλητα, η Οδηγία ορίζει:
- η χωριστή συλλογή θα πρέπει να ενθαρρύνεται με σκοπό τη λιπασματοποίηση ή τη ζύμωση,
- η επεξεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδοπεριβαλλοντικής προστασίας, και
- τα παραγόμενα υλικά, από την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, θα αξιοποιούνται εφόσον είναι περιβαλλοντικά ασφαλή.

Αντίστοιχα,για την επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση των αποβλήτων, η Οδηγία ορίζει:
- για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικήςάποψης, δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά μεδιαφορετικές ιδιότητες,
- έως το 2015, η χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα υλικά: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.

Σύμφωνα με την μελέτη Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ (2008), στους Δήμους Ανάφης και Χάλκης υπολογίζεται ότι παρήχθησαν περί τους 139 και 272 τόνους απορριμμάτων αντίστοιχα.
Από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των στερεών αποβλήτων στα δύο νησιά, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αστικών στερεών αποβλήτων που μπορεί είτε να ανακυκλωθεί (58,92%), είτε να κομποστοποιηθεί (28,50%), χωρίς να περιλαμβάνονται τα πράσινα απόβλητα.
Με την ολοκληρωμένη εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων διοχετεύεται, προς τελική διάθεση (ταφή), ένα υπόλειμμα της τάξης του 12% (περίτους 18 τόνους για την Ανάφη και τους 35 τόνους για την Χάλκη ανά έτος) με αποτέλεσμα οι δύο Δήμοι και οι πολίτες να αποκομίζουν σημαντικά περιβαλλοντικά,οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Κατά συνέπεια, η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, στα δύο νησιά, θα επιτύχει οφέλη που αφορούν:
• την εξοικονόμηση χώρων ταφής απορριμμάτων,
• την εξοικονόμηση ενέργειας,
• τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
• τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, και
• τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οφείλει να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες μεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, για την εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης και να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες συνθήκες.
Συνεπώς, η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί κλειδί για την επιτυχία εφαρμογής των προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, αντικείμενο το οποίο καλείται να καλύψει σε μεγάλο βαθμό το αναφερόμενο έργο.

 
Δημοσίευση στον τύπο