Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου Καλύμνου1/7 - 31/07/2009Δήμος ΚαλύμνουΔιενέργεια απαραίτητων μελετών και έλεγχος έργου στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" με τίτλο «Μελέτη και ανάλυση επιλεγμένων υπηρεσιών και διαδικασιών του Δήμου Καλύμνου και ανάπτυξη εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την παροχή προηγμένων υπηρεσιών τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το συντονισμό της επικοινωνίας ...
Υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου Ερμούπολης25/9 - 13/11/2006Δήμος ΕρμούποληςΔιενέργεια απαραίτητων μελετών και έλεγχος έργου στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" με τίτλο «Μελέτη και ανάλυση επιλεγμένων υπηρεσιών και διαδικασιών του Δήμου Ερμούπολης και ανάπτυξη εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την παροχή προηγμένων υπηρεσιών τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το συντονισμό της επικοινωνίας και ενεργειών των συνεργαζομένων φορέων μέσω διαδικτύου και νέων τεχνολογιών» (κωδικός ΟΠΣ 103070).
Υποβολή προτάσεων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης5/2 - 30/04/2005Αιγαίο Ε.Π.Ε.Η EXELIXIS, ανέλαβε την υποβολή προτάσεων για λογαριασμό οκτώ (8) Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πρόσκληση 114 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας για την χρηματοδότηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το έργο SHIFT26/02/2010 - 30/09/2011Ενεργειακό Γραφείο Δωδεκανήσου Α.Ε.Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονα βιώσιμου & ποιοτικού τουρισμού, με αντικείμενο την υποστήριξη υλοποίησης δράσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος SHIFT - Βιώσιμος Τουρισμός σε ευαίσθητες περιοχές (1G-MED08-445) με τη χρηματοδότηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας MED.
Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός Τυποκυκλαδικής Α.Ε.01/10/2008 - 31/12/2009Τυποκυκλαδική Ανώνυμη Εταιρία Γραφικών ΤεχνώνΤεχνολογικός εκσυγχρονισμός Τυποκυκλαδικής Ανώνυμης Εταιρείας Γραφικών Τεχνών, Π/Υ 906.750 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, με σκοπό τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.