Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Τεχνικός Σύμβουλος Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ν. Αιγαίου3/1 - 15/12/2005Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου ΑιγαίουΗ EXELIXIS, ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων των τοπικών πληροφοριακών συστημάτων.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου20/01/2005 - 31/12/2006Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΤεχνική υποστήριξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 5.3 «Ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων – Επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων», 5.4 «Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήματος – Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» και 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006.
Υποβολή προτάσεων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης5/2 - 30/04/2005Αιγαίο Ε.Π.Ε.Η EXELIXIS, ανέλαβε την υποβολή προτάσεων για λογαριασμό οκτώ (8) Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πρόσκληση 114 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας για την χρηματοδότηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Τεχνικός Σύμβουλος Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ν. Αιγαίου05/04/2005 - 15/12/2006Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου ΑιγαίουΗ EXELIXIS, ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων των τοπικών πληροφοριακών συστημάτων.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης ΕΠ ΚτΠ Νοτίου Αιγαίου14/10/2005 - 14/10/2006Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για το σύνολο των ενταγμένων έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" και είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000 - 2006 (ενδεικτικός Π/Υ έργων: 11.000.000 €).