Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το έργο SHIFT26/02/2010 - 30/09/2011Ενεργειακό Γραφείο Δωδεκανήσου Α.Ε.Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονα βιώσιμου & ποιοτικού τουρισμού, με αντικείμενο την υποστήριξη υλοποίησης δράσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος SHIFT - Βιώσιμος Τουρισμός σε ευαίσθητες περιοχές (1G-MED08-445) με τη χρηματοδότηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας MED.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Άνδρου20/09/2011 - 20/09/2012Δήμος ΆνδρουΠαροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έργων υποδομής του Δήμου Άνδρου.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Σίφνου5/10 - 05/12/2011Δήμος ΣίφνουΠαροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έργων υποδομής του Δήμου Σίφνου.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Τήνου15/10/2011 - 15/10/2012Δήμος ΤήνουΠαροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έργων υποδομής του Δήμου Τήνου.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης "Ελλάδα 2004"01/07/2004 - 31/03/2005Κ/Ξ Άθλησις («Ελλάδα 2004»)Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης με αντικείμενο την διαστασιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης έργων του προγράμματος «Ελλάδα 2004» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.