Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης ΕΠ ΚτΠ Νοτίου Αιγαίου14/10/2005 - 14/10/2006Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για το σύνολο των ενταγμένων έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" και είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000 - 2006 (ενδεικτικός Π/Υ έργων: 11.000.000 €).
Ευρυζωνικές υποδομές στην ΤΕΔΚ Κυκλάδων28/3 - 30/08/2006Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ΚυκλάδωνΠαροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Κυκλάδων» με τη χρηματοδότηση του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας".
Ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών5/11 - 20/12/2008Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΠαροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με αντικείμενο την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αναθέτουσα αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου).
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου20/01/2005 - 31/12/2006Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΤεχνική υποστήριξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 5.3 «Ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων – Επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων», 5.4 «Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήματος – Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» και 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006.
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου07/05/2003 - 31/12/2004Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΤεχνική υποστήριξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 5.3 «Ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων – Επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων», 5.4 «Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήματος – Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» και 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006.