Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της πληροφορικής
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Δημιουργία & διαχείριση δικτυακής πύλης Περιφέρειας ΝΑ27/02/2077 - 27/10/2007Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΔημιουργία, διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη δικτυακής πύλης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού - τουριστικού περιεχομένου». Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά ΓΠΣ και Καινοτόμες Ενέργειες», Κατηγορία Πράξεων 1 «Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα», Υποκατηγορία 1.2 «Δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Οκτώ (8) έργα για την EXELIXIS01/10/2004 - 31/12/2005HitechSNT Α.Ε.Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς οκτώ (8) ενταγμένα έργα, με χρηματοδότηση από το ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Β' Κύκλος).
Λογισμική εφαρμογή διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης29/08/2003 - 31/03/2004Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ"Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ" Δήμου Άνω Σύρου.
Λογισμικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 5/4 - 31/05/2006Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΑνάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικής εφαρμογής διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού "ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB"15/10 - 30/11/2004Τυποκυκλαδική Ανώνυμη Εταιρία Γραφικών ΤεχνώνΠαραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού εφαρμογών "ΑΡΧΕΙΩΝ-WEB" και "HPRESS-WEB" της HYPERSYSTEMS.

Λεπτομέρειες
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Οκτώ (8) έργα για την EXELIXIS
Πελάτης: HitechSNT Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 81.825,59 €Κατάσταση: ολοκληρώθηκε

Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς οκτώ (8) έργα με χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης και ειδικότερα από το Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Β' Κύκλος).

Τα αναφερόμενα έργα, αφορούσαν στην προσαρμογή, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων CRM, ERP και e-Commerce καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης στις ακόλουθες επιχειρήσεις: Τυποκυκλαδική Ανώνυμη Εταιρία Γραφικών Τεχνών, Αρτοποϊία Πρίντεζη ΕΠΕ, Ι. Βουτσίνος ΑΞΕ (Dolphin Bay), Νικολούζος ΑΕ, Κυκλαδική Εμπορική ΑΕ (Hondos Center, Σύρος), Β.Σ. Εμπορική ΑΕ (Hondos Center, Τρίπολη), Γιωργάκης Σύρος ΑΕ, Προμηθευτικός & Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ηλεκτρολόγων Ν. Κυκλάδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ξεπέρασε τα 900.000 € ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, για κάθε έργο, κυμάνθηκε από 3 έως 12 μήνες.