Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της πληροφορικής
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Δημιουργία & διαχείριση δικτυακής πύλης Περιφέρειας ΝΑ27/02/2077 - 27/10/2007Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΔημιουργία, διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη δικτυακής πύλης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού - τουριστικού περιεχομένου». Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά ΓΠΣ και Καινοτόμες Ενέργειες», Κατηγορία Πράξεων 1 «Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα», Υποκατηγορία 1.2 «Δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Οκτώ (8) έργα για την EXELIXIS01/10/2004 - 31/12/2005HitechSNT Α.Ε.Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς οκτώ (8) ενταγμένα έργα, με χρηματοδότηση από το ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Β' Κύκλος).
Λογισμική εφαρμογή διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης29/08/2003 - 31/03/2004Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ"Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ" Δήμου Άνω Σύρου.
Λογισμικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 5/4 - 31/05/2006Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΑνάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικής εφαρμογής διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού "ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB"15/10 - 30/11/2004Τυποκυκλαδική Ανώνυμη Εταιρία Γραφικών ΤεχνώνΠαραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού εφαρμογών "ΑΡΧΕΙΩΝ-WEB" και "HPRESS-WEB" της HYPERSYSTEMS.

Λεπτομέρειες
Νέα δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Πελάτης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προϋπολογισμός: 0 €Κατάσταση: σε εξέλιξη

Η αναφερόμενη δράση, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία προδημοσίευσης, αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασμός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα στοιχεία των προϋπολογισμών που διατίθενται είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Συνεπώς η Περιφερειακή στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.

Επίσης, η επιλογή ΕΦΔ για την υλοποίηση της δράσης θα γίνει με ευθύνη της κάθε Περιφέρειας και σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ.

Η παρούσα Προδημοσίευση αφορά καταρχήν σε ενίσχυση ΜΜΕ. Περαιτέρω εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης της παρούσας δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.     
 
Προδημοσίευση οδηγού προγράμματος
Δελτίου τύπου