Υπηρεσίες συμβούλουΠληροφορική  
 
 
 
Έργα και δραστηριοποίηση στον τομέα της πληροφορικής
Τίτλος έργουΧρονική περίοδοςΠελάτηςΠεριγραφή
    
Δημιουργία & διαχείριση δικτυακής πύλης Περιφέρειας ΝΑ27/02/2077 - 27/10/2007Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΔημιουργία, διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη δικτυακής πύλης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού - τουριστικού περιεχομένου». Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά ΓΠΣ και Καινοτόμες Ενέργειες», Κατηγορία Πράξεων 1 «Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα», Υποκατηγορία 1.2 «Δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Οκτώ (8) έργα για την EXELIXIS01/10/2004 - 31/12/2005HitechSNT Α.Ε.Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς οκτώ (8) ενταγμένα έργα, με χρηματοδότηση από το ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Β' Κύκλος).
Λογισμική εφαρμογή διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης29/08/2003 - 31/03/2004Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ"Η EXELIXIS υλοποίησε επιτυχώς πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ" Δήμου Άνω Σύρου.
Λογισμικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 5/4 - 31/05/2006Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΑνάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικής εφαρμογής διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού "ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB"15/10 - 30/11/2004Τυποκυκλαδική Ανώνυμη Εταιρία Γραφικών ΤεχνώνΠαραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού εφαρμογών "ΑΡΧΕΙΩΝ-WEB" και "HPRESS-WEB" της HYPERSYSTEMS.

Λεπτομέρειες
Επιχειρηματικότητα για νέους - Νέος επενδυτικός νόμος
Πελάτης: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 0 €Κατάσταση: σε εξέλιξη
Για πρώτη φορά δημιουργείται, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου και αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, ειδική κατηγορία για τη στήριξη των νέων επιχειρηματιών. 
Αφορά νέους επιχειρηματίες από 18 έως και 40 ετών και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και μετά, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.

Με την «Επιχειρηματικότητα Νέων»:

· Καλύπτεται μέρος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης (και δαπάνες leasing) σε βάθος πενταετίας, ώστε να στηρίξουμε τα πρώτα βήματα του νέου επιχειρηματία.

· Ενισχύονται και δαπάνες που αφορούν στη σύσταση της επιχείρησης.

· Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους του επενδυτικού σχεδίου και από άλλα καθεστώτα του επενδυτικού νόμου, αλλά και προγράμματα του ΕΣΠΑ, π.χ. «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

· Παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με χαμηλότοκαδάνεια μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ).

Ποιους αφορά;
Νέους επιχειρηματίες από 18 έως και 40 ετών.

Σε ποιές επιχειρήσεις απευθύνεται;
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά τοχρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι κάτω των 40 ετών για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών με πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.

Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται στη ρύθμιση;
Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από αυτές που εξαιρούνται ρητά στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2).

Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται;
- 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
- 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πώς ενισχύονται οι νέοι επιχειρηματίες;
Με επιχορήγηση ή /και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Ποιες δαπάνες ενισχύονται;

1.  Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, όπως:

αμοιβέςγια νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχήςσυμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.

τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς.

μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

o ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.α.

o μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

2.  Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνωδαπανών αφορά στα πέντε πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετάτην υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Ποιο είναι το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί ναχορηγηθεί στη διάρκεια της 5ετίας;

· Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην 5ετία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

· Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει το 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ χωρίς αυτή μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.