ΕΣΠΑ

Δημιουργήσαμε μια εξειδικευμένη ομάδα με στόχο την υποστήριξη πρότυπων μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας και την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Γιώργος Μαραγκός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Γιώργος Μαραγκός

Σύμβουλος – Διαχειριστής

Σαρίτα Μαραγκού
Οικονομολόγος
Σαρίτα Μαραγκού

Σύμβουλος – Διαχειρίστρια

Άκης Μπάιλας
Οικονομολόγος
Άκης Μπάιλας

Σύμβουλος