ΕΣΠΑ

Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες όμως οι ευκαιρίες ακόμη μεγαλύτερες. Εμπιστευτείτε μας!

Σχεδιασμός, ωρίμανση και διαχείριση ιδιωτικών επενδύσεων, μικρής και μεγάλης κλίμακας, με ίδια κεφάλαια ή/και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και πρωτοβουλίες.

Οι προκλήσεις των καιρών, το ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το επιχειρείν παγκοσμίως, επιβάλλουν μια σύγχρονη στάση και αντίληψη πραγμάτων από τις επιχειρήσεις. Οι συνέπειες της πανδημίας covid-19, βραχυπρόθεσμες και μεσομακροπρόθεσμες, καθώς και η δεκαετής οικονομική ύφεση που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, εγείροντας σημαντικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η λειτουργία σε ένα οικουμενικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου οι συνθήκες ανταγωνισμού ξεπερνούν τα όρια μιας πόλης, μιας γεωγραφικής περιοχής αλλά ακόμη και μιας χώρας, είναι ιδιαίτερα σκληρές και η προσπάθεια επιβίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης, για κάθε επιχείρηση, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Έννοιες όπως η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εργασία εξ΄αποστάσεως και η πράσινη οικονομία κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην καθημερινή πρακτική και λειτουργία μιας επιχείρησης.

Οι διατιθέμενοι οικονομικοί πόροι συνολικά, μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικά όπως το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης , το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και άλλα εργαλεία, σε συνδυασμό με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό αποτελούν, εφόσον αξιοποιηθούν, μοχλό ανάπτυξης για κάθε ΜΜΕ η οποία επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης της στην αγορά. Η διασφάλιση της βιωσιμότητάς μιας επιχείρησης εναπόκειται αφενός στο όραμά της και στην αφετέρου στην προσαρμοστική ικανότητά της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η Exelixis – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης, με πολυετή και διαπιστωμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, τη σύνταξη, τη χρηματοδότηση και την διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, αποτελεί τον πολύτιμο συνεργάτη κάθε επιχείρησης που επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε δυνατότητα και εργαλείο χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαχειριστεί και συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση, ολοκλήρωση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων, Π/Υ εκατοντάδων εκ. €, σε όλους του κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, υπηρεσίες, εμπόριο, μεταποίηση).

Μαζί, αναλύουμε και αξιολογούμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες, μοιραζόμαστε το όραμά σας και σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα για την επιχείρησή σας. Η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, πλήρως προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, στους στόχους για το σήμερα και το αύριο της επιχείρησής σας αποτελεί δέσμευση για εμάς. Ιδιαίτερα στις παρούσες δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει το επιχειρείν απαιτείται δράση, γνώση των συνθηκών της αγοράς και άμεσες κινήσεις.