20/08/2013
Σύμβουλος ενημέρωσης Δήμου Κάσου
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το αντικείμενο «Τεχνική Στήριξη Δήμου...
05/07/2013
Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης...
20/12/2012
Ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων μέσω του ΕΣΠΑ
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,...
27/06/2012
Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κλάδων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς...
18/06/2012
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από τη δράση Digi-Retail
Με βάση την διαδικασία σταδιακής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εντάχθηκαν...
13/06/2012
Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους του Ν. Αιγαίου
Με βάση την Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξ...
 
Παρέχουμε στους πελάτες μας  υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η EXELIXIS, δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη πρότυπων μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δραστηριοποιείται ενεργά στη νέα οικονομία με έμφαση στο σχεδιασμό, στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικού επιχειρείν, στην εκπόνηση μελετών, στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και ειδικότερα στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά πλαίσια και πρωτοβουλίες.

 
 ΕΣΠΑ 2007 - 2013Έργα - Case studies 
 
Επιχειρηματικότητα για νέους - Νέος επενδυτικός νόμος
 


Για πρώτη φορά δημιουργείται, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου και αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, ειδική κατηγορία για τη στήριξη των νέων επιχειρηματιών.
Αφορά νέους επιχειρηματίες από 18 έως και 40 ετών και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και ...
 
  
  
 
Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»
 


Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΑΝ ανακοίνωσε την προκήρυξη της δράσης «ICT4GROWTH», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η δράση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο. Βασικός σκοπός της είναι η ...
 
  
  
 
Νέα δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
 


Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο ...