ΕΣΠΑ

Νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για επιχειρήσεις 700 εκ. € από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για επιχειρήσεις 700 εκ. € από το ΕΣΠΑ 2021-2027 1024 691 Γιώργος Μαραγκός

Νέα δράση για τον πράσινο μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων, με συνολικό π/υ 700 εκ. €, πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με τον μεγαλύτερο έως σήμερα προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, η οποία επικεντρώνεται στην πράσινη μετάβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους και την ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φ/β συστημάτων και συσσωρευτών εντός των χώρων της επιχείρησης.  

Ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική περίοδο, όπου το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας αποτελεί παγκοσμίως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, η επένδυση στον πράσινο μετασχηματισμό τους αποτελεί μονόδρομο και κρίσιμο παράγοντα για την επιχειρησιακή τους αναβάθμιση,  τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.

Τα ενδεικτικά όρια π/υ ανά επενδυτικό σχέδιο κυμαίνονται από 30.000€ έως 1.000.000€ ενώ το ποσοστό επιχορήγησης δύναται να κυμαίνεται από 40% έως 80% με βάση το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες της δράσεις συνοψίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

  • Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου (θερμομονώσεις δαπέδων και δώματος, θερμοπροσόψεις, κουφώματα, συστήματα σκίασης κλπ)
  • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα
  • Μηχανολογικός, παραγωγικός και λοιπός εξοπλισμός αναγκαίος για τη λειτουργία της επιχείρησης (ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικής διαδικασίας και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού)
  • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
  • Μεταφορικά μέσα (ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα)
  • Αμοιβές συμβούλων και μηχανικών για την υποβολή και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου και την πραγματοποίηση ενεργειακών πιστοποιήσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη και πληρωμή ενός επενδυτικού σχεδίου είναι η πραγματοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης από ενεργειακό επιθεωρητή τόσο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης όσο και μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι άμεση (Fi-Fo) για την ταχύτερη ένταξη των επενδυτικών σχεδίων μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην EXELIXIS – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης, στα τηλέφωνα 22810 86863, 86893, 79134, 79135, κιν. 6937131792 ή στο μέηλ info@exe-lixis.gr.