ΕΣΠΑ
ΣΣΚ 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"

Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση “Φορέας Αρωγός»

Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση “Φορέας Αρωγός» 1024 843 admin

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση “Φορέας Αρωγός”» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη τριάντα τριών (33) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολική δημόσια δαπάνη 6.529.365,16 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Leave a Reply